Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00950
21-04-1956
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Brusselse studieconferentie.
Kymmell doet verslag van de laatste besprekingen over het rapport van de deskundigen-commissie o.l.v. Spaak. De eindredactie is nu gereed. Onduidelijk is nog wat er nu mee gaat gebeuren. Spaak hoopt dat de ministers eind mei zijn rapport zullen aanvaarden als basis voor verdere regeringsconferenties. Kymmell heeft de indruk dat het rapport beter is geworden, maar ook op een aantal plaatsen een stuk vager is gemaakt t.b.v. de presentatie. Deze moeten verschillende meningsverschillen toedekken.
Kymmell gaat vervolgens in op een aantal inhoudelijke punten. Opmerkelijk is dat de Luxemburgse ambassadeur te kennen gaf dat zijn regering vreesde dat zijn kleine land wel eens zou kunnen ophouden te bestaan als een dergelijk project zou worden gerealiseerd.