Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00952
05-06-1956
Actoren
Memorandum
Samenvatting
1105. Bespreking met minister Zijlstra betreffende regeringsconferentie Brussel.
1) Homan zou chef van de delegatie worden, waarbij moet vaststaan dat DGPZ de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt voor de onderhandelingen over Euratom.
2) In Den Haag wordt de ambtelijke coördinatie-commissie, die onder leiding van Van der Beugel stond, meer geformaliseerd.
3) Met Zijlstra moet besproken worden of er vertegenwoordigers van het bedrijfsleven moeten wordtn toegevoegd aan de delegatie te Brussel. Ook moet onder ogen worden gezien of ook in Den Haag het bedrijfsleven moet worden ingeschakeld.