Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00954
20-06-1956
Actoren
Memorandum
Samenvatting
1222. Vergadering Coördinatie-Commissie betr. Integratie.
Vanmorgen vond de eerste vergadering plaats, waarbij slechts procedurele afspraken werden gemaakt. Het laat zich aanzien dat er in Brussel drie soorten bijeenkomsten zullen plaatsvinden: 1) de Chefs van delegatie olv. Spaak, 2) een commissie voor de Gemeenschappelijke Markt 3) en een commissie voor Euratom.
Verder werd gesproken over inschakeling van het bedrijfsleven. Gedacht werd aan overleg met de SER-commissie, die vervolgens 1 à 2 personen zou afvaardigen naar Brussel.
Zie ook