Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00956
01-10-1956
Actoren
Memorandum
Samenvatting
1757. Engelse voorstellen m.b.t. de 'free trade area'.
De Britse zondagspers staat vol van de voorstellen die de Britse minister van Financiƫn heeft gedaan voor een vrijhandelszone tussen het Britse Gemenebest en Europa. Van der Beugel meent dat de voorstellen nog te vroeg komen. Nederland heeft altijd gestreefd naar een zo nauw mogelijke relatie tussen de zes en het VK. Dit heeft nooit betekend, dat de samenwerking op Engelse condities moest plaatsvinden, omdat we geleerd hebben, dat deze condities niets te maken hebben met waar men in Brussel mee bezig is. Deze ontwikkeling moet nauwgezet gevolgd worden, vanwege de gevaren voor het werk in Brussel. Wanneer men het in Brussel niet stevig met elkaar eens wordt, zal de vrijhandelszone met het VK niet tot stand komen, of in zo'n slappe vorm, dat er nauwelijks kan worden gesproken van een 'sensational development'.