Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00957
09-10-1956
Actoren
Memorandum
Samenvatting
1818. Ministersconferentie betr. Integratie.
Van der Beugel had een onderhoud met Snoy over de a.s. ministersconferentie. Het lijkt erop dat de Duitsers w.b. het monopolie in Euratom bereid zouden zijn zich aan te sluiten bij het standpunt van de andere landen. Deze concessie moet wel vergezeld worden van overeenstemming op de de principiële punten .t.a.v de gemeenschappelijke markt.
Zowel Euratom als de gemeenschappelijke markt staan op de agenda van de conferentie. Voor de gemeenschappelijke markt wil Spaak zich beperken tot beslissingen over de Franse condities t.a.v Algerije, het règime special, de overgang van de eerste naar de tweede etappe, sociale harmonisatie. Voorts wordt een nieuw Frans voorstel over de overzeese gebieden verwacht.
T.a.v. de VK zal Spaak het standpunt innemen dat het erom gaat resultaten tussen de zes te bereiken, omdat anders de op zichzelf verheugende Engelse politieke ontwikkeling kan leiden tot verwatering van het werk van de zes en daaruit resulterende mindere belangstelling van het VK voor de thans gelanceerde plannen.