Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00959
09-11-1956
Actoren
Memorandum
Samenvatting
1984. Duits-Frans overleg betr. Euratom en Gem. Markt.
Marjolin belde op om mee te delen dat Adenauer en Mollet overeenstemming hadden bereikt. De Fransen waren akkoord gegaan met enkele uitzonderingen die de Duitsers hadden gevraagd op het gebied van monopolie bij Euratom. T.a.v. de sociale harmonisatie in de gemeenschappelijke markt was Marjolin niet geheel duidelijk. W.b. het Franse règime special is men uitgekomen op de formule die ook in Parijs door een werkgroep was opgesteld. Nadere details volgen nog.