Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00969
18-01-1956
Actoren
Memorandum
Samenvatting
139. Readaptatiefonds.
Vandaag vergadert de Nederlandse delegatie in Brussel n.a.v. het gesprek over readaptatiefondsen in de Commissie-Beyen.
Van der Beugel meent dat het principe moet zijn dat de Gemeenschap de verantwoordelijkheid draagt voor de schade, die door het totstandkomen van de gemeenschappelijke markt wordt veroorzaakt en dat die verantwoordelijkheid zich uitstrekt op zowel sociaal als economisch gebied. Het is ondenkbaar dat de zes landen geneigd zouden zijn de risico's van een gemeenschappelijke markt op zich te nemen, wanneer tevoren vaststaat, dat de verantwoordelijkheid van de Gemeenschap zich slechts uitstrekt tot de sociale sector en niet tot de kapitaalsector.
Voorts dient gestreefd te worden naar een conjuncturele politiek van de Gemeenschap, die o.m. zal inhouden het streven naar volledige werkgelegenheid.