Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00978
19-06-1951
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Atlantic Union.
Van Baarda doet verslag van een bijeenkomst op 18 juni te Den Haag van een aantal actief voor een grotere internationale samenwerking ijverende personen met het doel de totstandkoming van een Atlantic Union te bevorderen. De bijeenkomst kenmerkte zich door vaagheid. Twee gedachten traden op de voorgrond: het vermijden van een antithese tussen Straatsburg en de Atlantic Union en het voorkomen dat er nog een nieuwe naam wordt toegevoegd aan de lijst van verenigingen die streven naar internationale federatie.
Zie ook