Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00979
10-08-1951
Actoren
Memorandum
Samenvatting
DEU/WS kreeg bezoek van H.A. van Nierop die een rondreis door Europa maakt om begrip te wekken voor de gedachte van een Atlantic Union. Van Nierop was ook spreker op de bijeenkomst van 18 juni j.l. waar een werkcomité in het leven werd geroepen om in bredere kring belangstelling te wekken voor de vorming van een Atlantic Union. Van Nierop wil ook met Stikker praten.
Van Nierop is in Frankrijk en België door talloze vooraanstaande politici ontvangen. De meningen zijn verdeeld. In Franrkijk stelt men de Europese integratie voorop en is men bevreesd voor de overheersende economische positie die de VS in een Atlantische federale unie zou innemen.
Zie ook