Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00980
12-11-1952
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Van der Beugel bespreekt de concept-nota van Beyen van 10 november. T.a.v. de mogelijke legislatieve bevoegdheid van de Assemblee stelt hij dat met het werk op het gebied van verdergaande economische en sociale integratie in eerste instantie regeringen gemoeid zijn en niet de Assemblee. Van der Beugel heeft de indruk dat Beyen het initiatief en zelfs de uitwerking in handen van de Assemblee zou willen leggen.
T.a.v. de instelling van een senaat meent Van der Beugel dat dit alleen mogelijk is als sluitstuk van een totaal gefedereerd Europa. In zo'n Europa zou de Hoge Autoriteit vervangen zijn door een Raad van Ministers en zou de huidige Raad van Ministers vervangen worden door een Senaat.
Zie ook