Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00988
12-09-1952
Actoren
Memorandum en notitie
Samenvatting
Memo met als bijlage 'Schets van een opzet voor een integratie-nota'.
Kohnstamm stuurt het door hem gecomponeerde stuk onderhands naar Van der Lee (LVV) die het gerust aan Samkalden en eventueel Mansholt ter lezing mag voorleggen.
In het stuk stelt hij dat de Europese eenheid wordt nagestreefd omdat de verdeeldheid van Europa dit werelddeel aan de rand van de afgrond heeft gebracht en dat Europa alléén invloed in de wereld kan uitoefenen door gemeenschappelijk optreden. Eenheid naar binnen en gemeenschappelijk optreden naar buiten zijn op den duur alleen mogelijk op basis van een gemeenschappelijk belang dat zowel politiek als economisch gefundeerd moet zijn. Voorwaarde is daarom de vorming van één markt. Het Schuman-Plan was daartoe de eerste stap. In het stuk schetst Kohnstamm de opbouw van de federatie en de werkterreinen.