Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00991
09-05-1953
Samenvatting
Beelaerts vraagt aandacht voor een drietal aspecten inzake het door de Nederlandse regering naar voren gebrachte plan tot een tariefgemeenschap. Ten eerste wijst hij op de indruk die in parlementaire kring leeft dat deze gemeenschap wel op korte termijn tot stand kan worden gebracht. Beelaerts meent echter dat de verplichting tot vorming van een tariefgemeenschap met de nodige termijnen in een verdrag moet worden vastgelegd.
Tweede punt is de consequentie voor het levensniveau in Nederland. Het zou nl. Kunnen leiden tot een verhoging van de kosten van levensonderhoud.
Over de voeding van het Fonds is min of meer overeenstemming bereikt.