Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00992
30-03-1953
Samenvatting
Beelaerts doet verslag van een interdepartementale bijeenkomst die nadere uitwerking moet geven aan het memorandum van de Nederlandse regering van 14 februari. Principieel rijst de vraaf of men zich alleen moet bezig houden met het nader vormgeven aan die plannen of een toetsing van de bepalingen in het concept van de Assemblee-ad hoc aan de Nederlandse belangen.
Voor de behandeling zijn 3 subcommissies gevormd: een voor de nadere definiëring van het begrip tariefgemeenschap, een tweede behandelt de vraag of een tariefunie een supranationale bevoegdheid op monetair terrein nodig maakt, en een derde zal zich buigen opver de readaptatieproblemen. Tenslotte zal in de volledige subcommissie nagaat wat de economische consequenties voor Nederland zullen zijn. Later moeten de gedachten in artikelen worden geformuleerd die als amendementen op het voorstel van de Assemblee ad hoc moeten dienen. Beelaerts is niet helemaal gerust op deze procedure en acht het hieraan deelnemende gezelschap te groot.