Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00993
13-04-1953
Samenvatting
In de bespreking van 10 april werd door de Thesaurier-Generaal er met nadruk op gewezen dat er een verschil bestond tussen de Nederlandstalige en Franstalige tekst van het memorandum van 14 februari. Terwijl de oorspronkelijke Nederlandse tekst de mogelijkheid van kwantitatieve restricties openhield sloot de Franse tekst dit uit. De Thesaurier-Generaal stond op het behoud van de mogelijkheid van kwantitatieve restricties als maatregel om de gevolgen van een inflatoire politiek te te kunnen grendelen.