Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01004
09-06-1955
Actoren
codetelegram
Samenvatting
Code-telegram aan ambassades in Parijs, Bonn, Londen en Washington over de resolutie van Messina.
De resultaten van de conferentie worden zeer bevredigend genoemd. De verschillende na de verwerping van het EDG-verdrag opduikende plannen voor Europese samenwerking maakten coördinatie van het streven naar Europese eenwording dringend noodzakelijk. In het codebericht worden de posities van de verschillende deelnemende landen belicht.
De Franse minister bracht vier punten naar voren die afzonderlijke bestudering behoefden, nl de tarievenpolitiek van de zes tegenover derde landen, gelijktrekken van sociale voorzieningen, vermijden van vergroting contrasten tussen arme en rijke gebieden binnen de Gemeenschap, bescherming van financieel zwakkere deelnemers.