Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01019
01-09-1955
Samenvatting
Rutten bericht uit Brussel dat in de Commissie voor de Gemeenschappelijke Markt is gebleken dat de Fransen een steeds negatievere houding beginnen aan te nemen. Wijzend op de politieke implicaties nemen zij vaak geen standpunt in. Voor zover zij zich wel uitspreken is hun reactie negatief. De vraag rijst of Beyenvóór de conferentie van Noordwijk de zaak niet onder vier ogen met Pinay aan de orde kan stellen.