Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01022
21-10-1956
Actoren
Verslag
Samenvatting
Kort verslag van de Conferentie der Ministers van Buitenlandse Zaken der EGKS-landen op 20 en 21 oktober te Parijs.
De conferentie had tot doel om een aantal belangrijke vraagstukken tot een oplossing te brengen en daarmee de opstelling van ontwerp-verdragen, waarmee de conferentie te Brussel is belast, te bespoedigen. De conferentie is evenwel geëindigd in een impasse.
1. Gemeenschappelijke Markt. Besloten is bij ondertekening een verklaring af te leggen over de bijzondere positie van de Italiaanse economie i.v.m. uitvoering plan-Vanoni. Inzake de Franse wensen voor sociale harmonisatie werd overeenstemming bereikt. Hetzelfde geldt voor een speciaal Frans uitzonderingsregime in de GM, een clause sauvegarde bij betalingsbalansmoeilijkheden. Principiële bezwaren waren er tegen de Franse eis om de overgang naar de tweede etappe te maken na een unaniem besluit door de Raad van Ministers. Hierdoor zou één staat de voortgang van de GM kunnen blokkeren. Vervolgens gaf de Duitse minister Von Brentano te kennen principiële bezwaren te hebben tegen een verplichting tot harmonisatie van de arbeidsduur.
Inzake Euratom was de conferentie nog niet tot definitieve beslissingen toegekomen.