Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01024
24-10-1956
Actoren
Memorandum
Samenvatting
142. Nieuwe bijeenkomst der zes ministers van de EGKS-landen (vervolg).
Zojuist heeft Eschauzier vertrouwelijk uit Brussel vernomen dat Mollet er persoonlijk de voorkeur aan geeft eerst op 6 november met Adenauer te spreken alvorens een beslissing te nemen over een nieuwe ministersconferentie. Mollet meent dat als deze besprekingen tot bevredigende resultaten zouden leiden er geen aanleiding zou zijn voor een ministersconferentie op korte termijn. In dat geval kunnen de onderhandelaars in Brussel hun werk met vrucht voortzetten. Bij het vastlopen van het gesprek is niet duidelijk of een conferentie al dan niet zin heeft.
Hiermee is een nieuwe conferentie op korte termijn praktisch van de baan.
Zie ook