Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01035
20-10-1955
Samenvatting
Franse plannen voor Europese samenwerking.
Bot brengt een memo van De Ranitz onder de aandacht waarin deze zijn zorgen uit over de Franse plannen. De Franse regering wil zich onder de huidige omstandigheden niet verbinden tot verwezenlijking van een gemeenschappelijke markt of zelfs maar de oprichting van een douaneunie. Het voorstel om voorshands niet verder te gaan dan een tariefverlaging van 30% gedurende vier jaren is een uiterst minimalistisch plan, dat in feite niet meer betekent dan een 'low tariff club' van de zes. Over een afschaffing van quantitatieve restricties of de instelling van gemeenschappelijke organen wordt in de berichten niet gesproken.
Het beste zou zijn indien het Comité Directeur te Brussel de Franse plannen voor kennisgeving aanneemt en voortgaat met de opstelling van het rapport over de gemeenschappelijke markt. De Franse voorstellen kunnen naar de ministers worden verwezen.