Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01036
02-12-1955
Actoren
Memorandum
Samenvatting
2469. Brusselse studieconferentie.
Gisteren vond weer een bespreking plaats van de delegatieleiders o.l.v. Spaak. Gesproken werd over de documenten 1 t/m 6 die eerder waren rondgezonden.
T.a.v. doc. 2 over de afbraak van tarieven gingen de discussies sterk in de door Nederland gewenste richting. Men was het er over eens dat een systeem van verlagingen moet worden ontworpen die de regeringen niet de ruimte geeft de moeilijkste posten tot het laatst te bewaren. Het gesprek over doc. 3 betreffende het buitentarief werd geheel besteed aan het Nederlandse amendement. Spaak voelde er weinig voor. Afgesproken werd dat Nederland zijn wensen t.a.v. het systeem concreter zal formuleren en dat Spaak bereid zou zijn de filosofie m.b.t. de tariefhoogte en de onderhandelingen met derde landen te laten vallen. Het ziet er naar uit dat Nederland zijn principieel afwijkend standpunt zal laten vallen.
Document 4 (kwantitatieve restricties) gaf weinig aanleiding tot discussie, doc. 5 (landbouw) kwam niet in bespreking en het gesprek over doc. 6 liep onverwacht glad. Na een pleidooi van Spaak voor instituten met reële bevoegdheden, stemden Gaillard en Ophüls daarmee in.