Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01037
07-12-1955
Samenvatting
Overzicht van recente ontwikkelingen te Brussel inzake Europese integratie.
1) Algemeen. Spaak is met een kleine staf begonnen met het opstellen van werkdocumenten die in het eindrapport zullen worden behandeld.Tot op heden zijn zes documenten geredigeerd. T.a.v. de inhoud van de documenten is van belang. 1) Algemene structuur van het verdrag. Dit zal een duidelijke definitie moeten inhouden van de gemeenschappelijke markt. Deze markt zal in etappes worden verwezenlijkt, waarvan de einddata vaststaan. Over de methode van afbraak van de tarieven (2) bestond overeenstemming. T.a.v. het buitentarief (3) had Nederland gesteld dat deze zo laag mogelijk diende te zijn en dat in geen geval een 'vechttarief' als uitgangspunt zou mogen worden genomen. Niemand steunde het voorstel, waarna besloten werd dat er eerst nader overleg zou volgen.
T.a.v. het institutionele probleem (6) had Spaak een document opgesteld, dat geheel overeenkwam met de Nederlandse opvattingen inzake een supranationale structuur der gemeenschap. De Franse en Duitse vertegenwoordigers stonden sympathiek tegenover deze opzet.
Zie ook