Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01043
17-07-1955
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Beyen vindt het verschilpunt met de Belgen over de vrijwaringsclausules niet zonder belang. De clause de sauvegarde is een essentieel element in een automatisch stelsel. Beyen meent dat getracht moet worden hierover met de Belgen tot overeenstemming te komen.
Voorts: "Van het geleuter over de institutionele kant begrijp ik niets. Zonder instituten - al of niet supranationaal, zal het toch zeker niet kunnen."