Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01044
16-07-1955
Actoren
Memorandum en verslag
Samenvatting
1481. Verslag bespreking in Brussel dd. 15 juli 1955.
Met de Belgen is met het oog op de aanstaande bijeenkomst van het Comité Directeur overleg gevoerd over institutionele kwesties, de vrijwaringsclausule, investeringen en verkeer. Wat betreft het laatste pleitte de Belgische secretaris-generaal voor het verkeer om deze zaak in de Group Restreint van de Conferentie van Verkeersministers te behandelen. De andere Belgische gesprekspartners deelden deze opvatting niet.
Zie ook