Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01045
21-07-1955
Samenvatting
Linthorst Homan verschaft Zijlstra informatie over de besprekingen in het Spaak-Comité. Homan prijst de goede sfeer maar is minder vrolijk over de verkeerscommissie. Volgens hem heeft de secretaris-generaal van de Conferentie van Verkeersministers het signaal afgegeven de Brusselse studieconferentie niet serieus te nemen. Ook bij de besprekingen over klassieke energie heerst de sfeer 'wat doen wij hier eigenlijk?" In de Commissie voor de Gemeenschappelijke Markt lijkt een begin van overeenstemming te ontstaan die groter is dan in 1952-54 mogelijk was. De Franse delegatie is voor het eerst constructief.
De voorbereidingen van de Nederlandse delegatie noemt Homan onvoldoende. De interdepartementale voorbereiding moet serieus ter hand worden genomen. Hij richt daarom een noodkreet aan Van der Beugel.
Zie ook