Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01046
23-07-1955
Actoren
Memorandum
Samenvatting
1540. Integratiebesprekingen te Brussel.
N.a.v. verslag van Linthorst Homan uit Brussel meent Van der Beugel dat het nodig is om nog vóór Beyens vakantie in kleine kring overleg te voeren. Hij meent dat bij nader inzien het beter is de kwestie over het investeringsfonds nog niet met Van Lennep te bespreken.
Zie ook