Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01047
27-07-1955
Actoren
Memorandum en verslag
Samenvatting
1576. Verslag besprekingen te Brussel.
Van der Beugel doet Beyen een op een laat nachtelijk uur door Homan geschreven verslag ('Op het origineel zitten geen whisky-vlekken!') toekomen van zijn gesprek met Bretherton tijdens een diner. Hieruit blijkt dat Engeland akkoord gaat met het gegeven dat er op het continent iets ontstaat, dat een ding op zichzelf is. Het moet echter economisch 'sound' zijn. De Engelsen staan open over overleg, mits er iets nieuws wordt vootgesteld, dat houvast biedt. 'kom niet bij ons met vaag gepraat, want dan maakt ge de zaak eerder erger dan beter.' Voorts werd gesproken over handelszaken (vrijhandel, buitentarief, douaneunie).
Over Spaak schrijft Homan dat hem de rol als voorzitter en 'politiek coördinator' hoger ligt dan de rol van Benelux-minister.
Conclusies: 1) Fransen minder Europees dan gehoopt, maar meer dan in 1952-1954, 2) Engelsen 'open' meer Europees dan tevoren, 3) Duitsland vervat in de bekende twist Adenauer-Erhard.
Bijgevoegd: origineel memo met margeaantekening Beyen: "Nee, de whiskyfles was leeg toen met het typen van het verslag werd begonnen". (uit: 2.05.118 inv.no. 18796).