Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01049
07-11-1955
Actoren
Memorandum
Samenvatting
2250. Bespreking in Brussel op 5 november 1955.
De bespreking met de Belgen was bevredigend. Zij begrijpen ons standpunt w.b. het karakter van de besprekingen in het Comité Directeur. Spaak is natuurlijk geneigd om voor alle punten een compromis te zoeken, maar Nederland meent dat in het rapport een aantal problemen aan de orde moet komen, waarover verschil van mening bestaat, maar ze moeten zo behandeld worden dat het de ministers mogelijk wordt politieke beslissingen te nemen.
Zakelijk was er een grote mate van overeenstemming tussen de Nederlandse en Belgische standpunten. De Belgen hebben 4 werkdocumenten voorgelegd.
Van groot belang is het dat Snoy en Huppert inzage hebben gegeven in hun advies aan Spaak over de paragraaf inzake de institutionele opzet.