Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01051
09-12-1955
Actoren
codebericht
Samenvatting
Lamping doet verslag van zijn onderhoud met Carstens over de Duitse bezwaren tegen integratie op atoomgebied. Volgens Carstens hoopte men in bepaalde (industriële) krinen dat er meer te bereiken viel door bilaterale regelingen met Amerika, dan via Europese integratie. Carstens liet doorschemeren dat de Amerikanen de Duitse regering duidelijk had gemaakt dat men er niet op hoefde te rekenen dat Duitsland op die manier een bijzondere positie op het gebied van atoomenergie zou kunnen verwerven. Amerika voelt (met name uit militaire overwegingen) niets voor opereren op eigen houtje door een Europees land.