Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01059
13-08-1955
Samenvatting
Institutionele aspecten Brusselse Studie Commissie.
Bot stuurt een stuk naar Beyen met daarin de eerste gedachten over institutionele aspecten van de marché commun, zoals deze zich aan het ontwikkelen zijn in het Spaak-Comité. Margeaantekening: "een even degelijk als waardeloos stuk".
In Brussel is overeengekomen de institutionele aspecten te gaan behandelen nadat er eerst in grote lijnen overeenstemming is gevonden over de economische problematiek. Dit gelet op de ervaringen van de EPG-onderhandelingen te Parijs.
Dit neemt niet weg dat het nodig is intern zicht te krijgen op de wijze waarop het institutionele probleem het beste kan worden benaderd.
Het stuk gaat uit van een voorkeur voor een supranationale structuur. Voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de gemeenschappelijke markt moeten nieuwe organen worden ingesteld, die eventueel later met die van de EGKS kunnen worden samengevoegd.
N.B. het stuk is gedateerd op 15 augustus, maar gelet op memo Bot ouder.