Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01060
16-08-1955
Samenvatting
Enige voorlopige aantekeningen over de institutionele zijde der Brusselse besprekingen.
In afwachting van de hervatting van de besprekingen in het Spaak-Comité zet Linthorst Homan enkele gedachten op papier. Hoewel voorlopig vooral economische zaken aan de orde zijn, moet men tijdig beginnen met voorbereiding van de institutionele inbedding. Hij vergelijkt de huidige situatie met de onderhandelingen uit de periode 1952-54. Volgens hem moet de regering een keuze maken tussen enerzijds een duidelijke probleemstelling met risico op mislukking, "opdat de publieke opinie in Europa wete, wat gaande is, en opdat een ander Europees orgaan leiding en initiatief kan overnemen", of een kleine stap voorwaarts, opdat er na de teleurstelling over de EDG niet nog een tweede komt.