Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01061
18-08-1955
Samenvatting
Overzicht stand van zaken Brusselse studiecommissie.
Op 17 en 18 aug vond olv Linthorst Homan een interdepartementale werkbijeenkomst plaats.
1) Bij de bespreking over harmonisatie kwam mede ter sprake de harmonisatie van de fianciële politiek. De vertegenwoordigers van Financiën waren niet tegen, maar meenden dat men nationaal moest kunnen uitmaken op welke wijze dit kon geschieden. Reeds eerder is er tussen de ministers gecorrespondeerd over controversiële punten zoals het investeringsfonds.
2) De kwestie van welvaartsoverdracht bij investeringen. De ambtenaren van Financiën keerden zich tegen financiering in het buitenland op kosten van de belastingbetaler en wensten dit principieel te stellen.
3) Liberalisatie van het kapitaalverkeer. Financiën meent dat men dit niet op dezelfde wijze kan liberaliseren als het goederenverkeer.