Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01063
16-09-1955
Actoren
memorandum en aantekening
Samenvatting
343. Institutionele aspecten van de te Brussel ondernomen integratie-studie.
Bot stuurt in aansluiting op zijn eerste aantekening (S01059) een tweede aantekening (dd. 15/9) naar Beyen. Uit Brussel vernam hij dat alle commissies geleidelijk aan stuiten op de institutionale aspecten, zodat het formuleren van een Nederlands standpunt steeds urgenter wordt. De aantekening (bijgevoegd) baseert zich op de wenselijkheid een gemeenschapsgezag te construeren met zekere supranationale kenmerken en zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de structuur van de EGKS, welke reeds in de praktijk is beproefd en getoetst.
Zie ook