Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2077. Brusselse studieconferentie.
Van der Beugel stuurt een kopie van een brief van Homan door naar Beyen waarin deze uiting geeft aan zijn persoonlijke onvrede met de gang van zaken in Brussel. Hij bespeurt enige twijfel over de door Nederland aan te nemen houding. Volgens hem zijn er drie opties: a) Aannemende dat er weinig anders uitkomt dan een slap verdrag zou men kunnen pogen dit zo sterk mogelijk te kunnen maken aan de hand van de nationale souvereiniteit, b) Een sluitend Europees betoog, maar dan moet Nederland aanvaarden dat het ook zelf enige dierbare rechten prijsgeeft. C) een tussenweg, supranationaal waar het voor de handelsvrijmaking nodig is, op het verdre vlak terughoudend waar het dierbare punten voor de eigen soevereiniteit betreft.
Van der Beugel geeft aan dat gekozen dient te worden voor b) "een sluitend Europees betoog". Beyen tekent aan: "Ik kan deze morbide gewetenswoelingen niet volgen."