Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01070
21-10-1955
Samenvatting
Na intern overleg met o.m. Beyen reageert Van der Beugel in een brief aan Verrijn Stuart op het memorandum van de Fransen inzake de gemeenschappelijke markt. Aan de Fransen moet worden meegedeeld, dat hun document zozeer afwijkt van de algemene teneur van het studiewerk in Brussel, dat discussie op expertniveau hierover onjuist zou zijn en dat de Fransen dit document langs diplomatieke weg aan de vijf regeringen moeten zenden, tegelijk met het rapport van de Brusselse studieconferentie. "Deze hoogst onbehoorlijke Franse interventie moet naar onze mening beantwoord worden met een volkomen rigide nee van anderen, zowel op materieel als op procedureel gebied."
Zie ook