Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01071
07-11-1955
Actoren
Memorandum
Samenvatting
2250. Bespreking in Brussel op 5 november 1955.
De bespreking met de Belgen verliep bevredigend. Ze begrijpen het Nederlandse standpunt t.a.v. het karakter van de besprekingen in het Comité Directeur. Naar onze mening moet het rapport van het comité een aantal problemen bevatten waarover verschil van mening bestaat, maar deze moeten zo gegroepeerd worden dat het de ministers mogelijk wordt om politieke beslissingen te nemen.
Men was het eens over de ernstige tekorten van het Franse memorandum en ook over de belangrijke puten waaraan wij in deze fase van de besprekingen willen vasthouden.
Het stuk dat Snoy voorlegde over de institutionele opzet kwam op het eerste oog bevredigend voor.