Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
356. Buitentarieven.
Memo begeleidt verslag van Verrijn Stuart over de bespreking op 14 februari te Brussel over de buitentarieven. Volgens Stuart kreeg het Nederlandse amendement op document 3 geen enkele steun en werd het heftig bestreden door Uri. Spaak maakte kenbaar dat hij de zaak wilde gaan bespreken met Beyen. Met Van der Beugel acht Stuart een bezoek van Spaak niet opportuun. Ook het door de meerderheid gedragen voorstel-Uri is onvoldragen. In een gesprek met Uri werd hem duidelijk dat deze zijn verzet tegen het door Nederland bepleite gewogen gemiddelde baseerde op inzichten van Amerikaanse adviseurs. Uri had ook aanraden van deze adviseurs afstand genomen van zijn eigen voorstel.
Verrijn Stuart meent dat het Nederlandse standpunt nog eens tegen het licht moet worden gehouden en of de bezwaren tegen het voorstel-Uri gehandhaafd moeten worden of dat er een derde voorstel ter tafel moet komen.