Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Doc. 7 van Brussel (readaptatie, investering, migratie).
De Nederlandse delegatie moest op korte termijn een stuk indienen met vragen over het werk van het readaptatiefonds. De moeilijkheid hierbij was dat er interdepartementaal verschil van mening bestond over de oplossing die op 10 februari werd gevonden. Na intern overleg heeft Homan een stuk op papier gezet (zie bijlage) en naar Brussel gezonden. Hierbij stelde hij zich (tegen zijn persoonlijke zienswijze in) strak op, met als achterliggende reden later een resultaat te kunnen bereiken dat zo dicht mogelijk bij de Nederlandse lijn zou liggen.

In marge instemmende opmerking van Beyen.
Zie ook