Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01077
05-06-1956
Actoren
Memorandum
Samenvatting
492. Doc. No. 7 van Brussel (readaptatie, investering, migratie).
Kymmell legt uit dat de interdepartementale moeilijkheden inzake readaptatie het gevolg zijn van een ongelukkig verlopen procedure. Het stuk dat nu is ingediend, heeft ieders goedkeuring, behalve die van Landbouw. Deze betreuren dat het fonds in wezen een tijdelijk karakter zal hebben. Zij menen dat ook na de overgangsperiode het landbouwbeleid, dat gericht moet zijn op specialisatie, rationalisatie etc. geld nodig zal hebben uit het readaptatiefonds. Tevergeefs is door de anderen betoogd dat de nadere uitwerking van een dergelijk landbouwbeleid thuis hoort in een landbouwdocument en niet bij readaptatie.