Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01079
27-08-1956
Actoren
Memorandum
Samenvatting
1590. Besprekingen te Brussel betr. Gemeenschappelijke Markt.
Met het oog op de hervatting van de Brusselse besprekingen vragen enkele punten om aandacht.
1) De werkwijze en werkverdeling voor de onderhandelingen te Brussel i.v.m. de wens van Spaak om tenminste eenmaal per week met de hoofden van de delegaties te vergaderen. Hierbij rijst de vraag hoe de voorbereiding van standpunten in Brussel en Den Haag moet worden georganiseerd.
2) De verhouding tot de adviescie. Van de SER. Dit is een complete warwinkel. Niemand weet wat er gebeuren moet. Wie gaat de commissie adviseren: de regering of de delegatie. Homan en Vd Beugel willen hierover met Verrijn Stuart gaan praten.
3) Het standpunt inzake harmonisatie van sociale wetten.
4) De samenwerking met de groep-Snoy inzake een vrijhandelszone tussen de landen van de Gemeenschappelijke Markt en de overige OEES-landen.
5) Verslag van de punten die in augustus in het delegatieoverleg aan de orde zijn geweest.
6) De ontwikkeling mbt de atoomvraagstukken.