Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Betreft: landbouwartikelen.
Krachtens het verdrag moeten tariefen en kwantitatieve restricties worden afgeschaft. In plaats hiervan kunnen landen minimumprijzen instellen. Hiermee kunnen ze de import beperken. Deze nieuwe beperkingen kunnen nog groter moeilijkheden voor de Nederlandse export opleveren dan de tarieven en kwantitatieve restricties. Op de hantering van minimumprijzen bestaat geen enkele controle. De staten kunnen deze zo hoog mogelijk opvoeren als ze willen. Van der Lee meent dat de controle zo snel mogelijk moet worden ingesteld omdat anders zelfs het bestaande handelsverkeer in gevaar komt.