Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01087
01-02-1957
Actoren
Memorandum
Samenvatting
188. Het gesprek met de heer Spaak op zaterdag.
Het gesprek kan mede tot doel hebben bij Spaak de ernstige bezorgdheid in Nederland en bij de regering over de ontwikkelingen bij de onderhandelingen onder ogen te brengen. Voorts moet duidelijk worden gemaakt dat de Nederlandse regering niet onder alle omstandigheden bereid zal zijn het verdrag te aanvaarden. Het verdrag wordt steeds minder Europeees en steeds sterker nationalistischer getint.
Kymmell wijst op de groeiende ongerustheid bij het Nederlandse bedrijfsleven. Voorts wijst hij op de twee meest kenmerkende aspecten van de Nederlandse economie, nl de enorme afhankelijkheid van de export en het feit dat deze export gebaseerd is op veredeling. Hieruit vloeit voort de eis van een laag buitentarief, de zekerheid dat de Nedelrandse landbouwafzet binnen de Gemeenschap niet gefrustreerd wordt door een autonoom hanteren van minimumprijzen en een zeer grote voorzichtigheid mbt de harmonisatie van sociale lasten en arbeidsvoorwaarden.