Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01090
13-02-1957
Actoren
Brief
Samenvatting
Euromarkt.
In het akkoord Adenauer-Mollet is overeengekomen dat na afloop van de overgangsperiode een clause de sauvegarde zou gelden voor de bedrijfstakken in Frankrijk die nadeel zouden ondervinden van een eventueel nog niet tot stand gekomen harmonisatie mbt de beloning van overuren, tenzij inandere landen de lonen en sociale kosten zodanig zijn gestegen, dat deze de stijging in Frankrijk overtreft. Hoewel dit een verzachting van de oorspronkelijke eis is, schuilen er in de tekst nog onzekerheden. Suurhoff wil dat de kwestie op 18 februari tijdens de ministersconferentie aan de orde komt. Daarbij zou hij het wenselijk achten als het gehele jaar 1956 als uitgangspunt voor de berekeningen zal worden genomen.
Zie ook