Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01091
12-01-1957
Actoren
Memorandum
Samenvatting
262. A.s. ministersconferentie in Parijs.
In de overeenkomst Adenauer-Mollet is inzake de betaling van overuren overeengekomen dat NL binnen 4 jaar de arbeiders een overurentoeslag van 25% moeten betalen vanaf het 41e uur. Gebeurt dit niet, dan kunnen de de Fransen reclameren, tenzij dit in de vorm van loonsverhogingen is gegeven, welke een bepaald percentage hoger zijn dan de loonsverhogingen in Frankrijk. Kymmel meent dat, aangezien zo'n loonsverhoging niet te verwachten is, dat deze clausule Nederland in moeilijkheden brengt. Om dit te voorkomen moet het basisjaar 1956 worden gekozen ipv 1957. Kymmell meent dat Luns dit in Parijs moet regelen.

Van der Beugel: "DEA. Waarom moeten de ministers dat doen. Dat is belachelijk. Zoiets moet in de chefs de delegation worden geregeld, Als Kymmell er niet is geeft U het hem dan door naar Brussel of Parijs. De brief van min. Suurhoff zond ik ham door. Men kan de minister toch niet voor alles laten opdraaien. Weer een nieuw moeilijk (??) probleem. Als het niet in de delegatiechefs kan worden geregeld dan maar niet. In ieder geval niet maandag."
Zie ook