Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Coördinatiecommissie voor Integratie, 17-12-1956.
- W.b. het buitentarief lijken de laatste compromisvoorstellen wel aannemelijk, mits de op te stellen lijsten van grondstoffen en halffabrikaten aanvaardbaar zijn. Over de plaats van landbouw-producten bestaat nog een grote tegenstelling.
- Het Nederlandse voorstel voor een sterke positie van de Europese Commissie inzake de handelspolitiek krijgt steun van de Belgen.
- T.a.v. het investeringsfonds bestaat nog veel verschil van mening. T.a.v. het readaptatiefonds is een nieuwe instructie vanuit de ministerraad nodig.
- Voorts wordt besproken de toekomstige marktregelingen in de landbouw. De commissie meent dat het onjuist zou zijn indien Mansholt tegenover Spaak zou stellen, dat voor Nederland het verdrag onaanvaardbaar zou zijn, indien geen bevredigende regeling voor de landbouw zou zijn getroffen, zonder dat de ministerraad zich hierover heeft uitgesproken.
- Inzake Euratom wordt over het monopolie gesproken. Dit wordt door de Franse eisen op losse schroeven gezet.