Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01108
20-06-1956
Samenvatting
Eerste vergadering ambtelijke Coördinatie Commissie voor de Integratie, 20-6-1956.
Besproken wordt de samenstelling van de Nederlandse delegatie naar de Intergouvermentele Conferentie te Brussel en de inschakeling van het bedrijfsleven via de SER.
Gesuggereerd wordt dat de SER een speciale commissie instelt voor de integratie. Aan de beraadslagingen zouden ook ambtenaren kunnen deelnemen. Het zou toe te juichen zijn indien Verrijn Stuart het voorzitterschap op zich wil nemen. Gesproken wordt ook over de mogelijkheid dat de SER adviseurs aanwijst voor de Nederlandse delegatie.
Zie ook