Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Coördinatiecommissie voor Integratie, 10-9-1956.
Op voorstel van Faure wordt elk land gevraagd een memorandum op te stellen met de belangrijkste punten ter bespreking. De commissie meent dat de Nederlandse interventie moet geleid worden door de grondgedachte, dat de grote beginselen in het verdrag neergelegd moeten worden en dat verder veel aan de Europese Commissie moet worden overgelaten.
De Commissie meent dat t.a.v. de sociale harmonisatie een uitspraak van de ministerraad nodig is. Ook al gaat de raad akkoord met een soepeler standpunt, dan nog dient voorlopig in Brussel hetzelfde standpunt te worden ingenomen, dat vorige week reest provisorisch is ingenomen.
Verder wordt uitvoerig gesproken over de status van de vertegenwoordigers van de SER-commissie binnen de Nederlandse delegatie te Brussel.