Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01112
08-10-1956
Actoren
Verslag
Samenvatting
Co├Ârdinatiecommissie voor Integratie, 8-10-1956.
Inzake de kwestie van ponderatie (=evenwichtigheid van stemmen) in de Raad van Ministers staat Nederland geïsoleerd. In Brussel zal nu een studie gemaakt worden om na te gaan op welke terreinen eventueel ponderatie nodig zal zijn.
Bot meldt dat er tussen de Fransen en Belgen overleg gaande is mbt de overzeese gebieden.
T.a.v. het investeringsfonds is de commissie verdeeld. Met het oog op de huidige onderhandelingspositie zal de Nederlandse woordvoerder het standpunt innemen, dat de Nederlandse delegatie zich kan verenigen met de nota van Von der Groeben.
T.a. v. het kapitaalverkeer zal De Block de ontwerp-nota van de Nederlandse delegatie met de Nederlandsche Bank bespreken.
Het Nederlandse verlangen om het uiteindelijke buitentarief in het verdrag op te nemen, stuit op de technische moeilijkheid, dat de berekeningen hiervoor minstens 1 tot 1 1/2 jaar zullen kosten.