Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Coördinatiecommissie voor Integratie 15-10-1956.
1. Conferentie 20/21 okt. De verwachting is dat er tav Euratom reeds veel werk is verzet en dat men in december gereed kan zijn, mits de ministers het eens worden over het monopolie. T.a.v de gemeenschappelijke markt is een vereenvoudiging wenselijk. Vz. Stelt voor om na de conferentie een stuk naar de ministerraad te sturen met onderwerpen waarover het Nederlandse standpunt nog moet worden gepreciseerd.
2. T.a.v. de energievoorziening op lange termijn zal een aantekening voor minister Luns worden opgesteld.
3. Inzake de ontwerptekst over de vrijheid van het kapitaalverkeer en de procedure voor een clause de sauvegarde koestert Financiën bezwaar tegen het amendement dat op de laatste delegatievergadering werd voorgesteld. Financiën meent dat alle overheidsorganen een vergunning zullen moeten vragen voor het plaatsen van een emissie op de kapitaalmarkt van een deelnemend land. Er zal nog een gesprek komen om alsnog tot overeenstemming te komen.
4. De SER-commissie heeft een advies inzake sociale harmonisatie afgeleverd.