Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01114
12-10-1956
Samenvatting
Advies inzake de Europese gemeenschappelijke markt en het probleem van de sociale harmonisatie.
De commissie acht een tegemoetkomen aan de Franse eisen, ten einde de medewerking van Frankrijk aan de totstandkoming van de gemeenschappelijke markt te verkrijgen, onvermijdelijk en mogelijk, mits wordt voldaan aan drie voorwaarden: a) het monetair evenwicht en de werkgelegenheid in de deelnemende landen mag niet in gevaar worden gebracht, 2) de termijn, waarbinnen de harmonisatie tot stand moet worden gebracht, dient in elk geval tot circal 6 jaar te worden verlengd, 3) het niveau van de te harmoniseren arbeidsvoorwaarden dient nauwkeurig te worden aangegeven.
Een lid kon zich niet met het advies verenigen. Hij meent dat een verhoging van het gemiddelde loonpeil met 8 à 10% zoveel voordelen van de geïntgreerde markt teniet zal doen, dat men zich ernstig moet afvragen hoe dan de balans zal liggen.