Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Europese samenwerking kernenergie - resolutie Messina.
Kramer bespreekt een rapport van een commissie van experts van vertegenwoordigers van de EGKS-landen en Gr-Brittanniƫ die gestudeerd hebben op de vraag op welke terreinen samenwerking tussen deze landen wenselijk en mogelijk zou zijn. Kramer staat afwijzend tegenover de door het rapport bepleite uitwisseling van kennis en technici, die ertoe zou leiden dat in nationaal verband verworven kennis zonder meer ter beschikking zou komen van de landen die de samenwerking met elkaar zouden beginnen. Daartegen verzet zich het nationaal belang, alsmede het belang van samenwerking met Noorwegen, VK en de VS. Kramer heeft voorts twijfels aan de haalbaarheid van een gemeenschappelijke isotopenscheidingsfabriek. Ook wil hij de suprantionale vorm van de beoogde organisatie ontraden.